Συνεδρίαση: 6 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185420 276 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 6 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770606
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ε. Ζευγολατάκος, Ε. Ζευγολατάκος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Νικ. Αντωνίου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 105-108)
Θ. Γ. Σωτηρούδης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 103-104)
Ν. Γ. Οικονομάκος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 101-102)
Σταύρος Ε. Μυλωνάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ειρήνη Παπαδημητρίου Δηλάρη (Εισηγητική Έκθεση, σ. 98-100)
Φαρμακοποιός δεσποινίδα Ιουλία Ιωαννίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 96-97)
Ξενοφών Μουσάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Α. Καρούμπαλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 93-95)
Ελευθέριος Οικονόμου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 89-92)
Σ. Μ. Παρασκευάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 86-88)
Κυρία Ελένη Γκελτή Δούκα, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 84-85)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.