Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 1 Δεκεμβρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185635 261 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 1 Δεκεμβρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19771201
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Διάφορα
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ένωση Ελλήνων Χημικών, έγγραφο για ορισμό καθηγητή Χημείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Εντεταλμένος υφηγητής Εμμ. Βουδούρης, ανανέωση θητείας, πρόταση από καθηγητή Δ. Γαλανό
Κ. Παλαιός, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Μερτής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης, αναβολή συζήτησης
Σύλλογος Επιστημονικού Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, εκπρόσωπος ο Δ. Μαυράκης
Αναθέσεις εντολών διδασκαλίας σε επιμελητές και διδάκτορες (προτάσεις από καθηγητές κ.κ. Κοντόπουλο, Κιόρτση, Λάλα και από εντεταλμένο υφηγητής κ. Παταργιά)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Μαυρή Βαβαγιάννη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κυρία Ευθ. Μελισσάρη Παναγιώτου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Χ. Λόντος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, Διευθυντής Σ. Νεγρεπόντης, εισήγηση για την οργάνωση του σπουδαστηρίου
Μαρία Πούλου Παρίση, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Μετεγγραφές φοιτητών από πανεπιστήμια του εσωτερικού
Ε. Ζωγραφάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Δ. Νιάρχος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης, αναβολή συζήτησης
Διδακτορικές διατριβές, ειδικότητες
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.