Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 2 Φεβρουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:188425 301 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 2 Φεβρουαρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780202
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Εντεταλμένοι υφηγητές, διάφορα θέματα και προβλήματα
Σεισμολογία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Κανονισμός για εργαστηριακή και φροντιστηριακή άσκηση φοιτητών της Σχολής
Αναδιάρθρωση Σχολής
Νέες έδρες και λοιπά παραρτήματα, ίδρυση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.