Συνεδρίαση Ένατη (9η): 16 Φεβρουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:189484 329 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ένατη (9η): 16 Φεβρουαρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780216
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διάφορα
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Μάθημα Αναλυτική Γεωμετρία (Β΄ εξάμηνο, Α΄ έτος, Φυσικό Τμήμα, ακαδημαϊκό έτος 1977-1978), ανάθεση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Α. Ζαχαρίου
Καθηγήτρια Μ. Παντίδου, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο και καταβολή δαπάνης
Εντεταλμένος υφηγητής Ι. Δρακόπουλος, τριετής ανανέωση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Φυσική του Εσωτερικού της Γης, πρόταση από καθηγητή Α. Γαλανόπουλο
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Καλατζής, δημόσια δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη
Σύλλογος Επιστημονικού Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, εκπρόσωπος ο Κλάδης
Ι. Μαρκόπουλος, βοηθός στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο, πρόταση συμμετοχής από καθηγητή Δ. Κατάκη
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Βοηθοί διδάκτορες, ονομασία ως επιμελητές (σχετικός Νόμος 118/75 και έγγραφο Πρυτανείας υπ'αρίθμ. 3697/30-11-77)
Δημ. Παπανικολάου (Γεωλόγος), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Κυρία Μ. Χατζηαναστασίου Κακουλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης, αναβολή συζήτησης
Κυρία Αθανασάκη Μιχαηλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης, αναβολή συζήτησης
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Παρίση Πούλου (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Ευταξίας, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Πολυχρονάκης (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Υποψήφια διδάκτορας Ε. Μελισσάρη Παναγιώτου (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Σ. Εμμανουηλίδου Πασσάλογλου (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Φοιτητικοί Σύλλογοι Σχολής, εκπρόσωπος ο κ.Δημητρίου
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Κοδοσάκης (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Ζωγραφάκης (Φυσιογνώστης), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Μοσχίδης (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Ευαγγελάτος (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Καλαμιώτου Φιμερέλη (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Μαθηματικό Τμήμα στα νέα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης, κατανομή χώρων μεταξύ εδρών
Α. Κατσός (Φυσιογνώστης), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Ηλεκτρικού Α��τοματισμού, Μετεωρολογίας, Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Ωκεανογραφίας), πρόσθετη πίστωση για κάλυψη αναγκών
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.