Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 16 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190032 288 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 16 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780316
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Έκτακτη καθηγήτρια Ειρ. Παπαδημητρίου Δηλάρη (Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66), ανανέωση θητείας
Υφηγητής Κων. Σιδέρης, τριετής ανάθεση εντολής διδασκαλίας για τα μαθήματα Συστ. Πετρολογία (από το μάθημα Πετρολογία Ι) και Γεωθερμία (από το μάθημα Πετρολογία ΙΙ), πρόταση απο καθηγητής Γ. Μαράκη
Νικ. Χατζηλιάδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Ανόργανη Χημεία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Καθηγήτρια Π. Ευθυμίου, συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο ως εκπρόσωπος Σχολής και καταβολή σχετικής δαπάνης
Επισκέπτης καθηγητής κ. Ζαχμάνογλου, πρόταση από καθηγητή Σ. Νεγρεπόντη για πρόσκλησή του
Σύλλογος Επιστημονικού Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, εκπρόσωπος ο Δ. Μαυράκης
Δεσποινίδα Μαρία Φραγκουλοπούλου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Ανάργ. Λουκής (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Αικ. Βυζά (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Καθηγητής Φ. Καφάτος, έγγραφο για μετατροπή τριών θέσεων βοηθών εργαστηρίου σε επιμελητές
Επιμελήτρια στο Εργαστήριο Υγιεινής κ. Α. Κυριακίδου (πανεπιστημιακό έτος 1977-1978), έγγραφο από Ιατρική ��χολής για ανάθεση μέρους του μαθήματος Υγιεινή (Φαρμακευτικό Τμήμα)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Μ. Κουππάρη (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Χατζηαναστασίου Κακουλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Αθανασάκη Μιχαηλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Πίνακας με συγγενέστερα μαθήματα εδρών, αναμόρφωση
Έγγραφο από Γεωλογικό Τμήμα για άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Εισακτέοι φοιτητές 1978-1979, αριθμός
Ξένοι καθηγητές, πρόσκληση για διαλέξεις
Δημ. Νιάρχος (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Διδάκτορες, αναγόρευση
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.