Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190131 404 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 30 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780330
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης, έγγραφο για συμμετοχή του σε Διεθνές Συνέδριο και καταβολή σχετικής δαπάνης
Υφηγητές Κ. Παλαιός και Ε. Καλατζής, αίτηση για απόσπασμα πρακτικών εκλογής τους
Υποψηφιότητα επί υφηγεσία Γ. Παπαϊωάννου (μάθημα Φαρμακευτική Χημεία), υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Διδάκτορες, αναγόρευση
Καθηγητής Π. Γεωργίου, έγγραφο για ανατύπωση σημειώσεών από τα μαθήματά του
Βοηθός Π. Παυλάκος, συμμετοχή σε συνέδριο (καθηγητής Π. Γεωργίου, έγγραφο για έγκριση συμμετοχής και καταβολή σχετικής δαπάνης)
Κυρία Μ. Χατζηαναστασίου Κακουλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Κυρία Χ. Αθανασάκη Μιχαηλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, βοηθός μετατροπή σε παρασκευαστή (καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος, έγγραφο)
Έδρα Κοιτασματολογίας, βοηθός μετατροπή σε επιμελητή (καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος, έγγραφο)
Βοηθός διδάκτορας Σπ. Αργυρός, ονομασία ως επιμελητής (καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης, έγγραφο)
Ανάτυπα εργασιών επιμελητών (καθηγητής Γ. Κοντόπουλος, έγγραφο για έγκριση)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Μάρθα Σπουροπούλου Στασινάκη (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Ουρανία Χρυσαφίνου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Παναγιώτα Τσέτουρα (Πανεπιστήμιο Houston), επανεξέταση μετεγγραφής (καθηγητές Π. Γεωργίου και Α. Ζαχαρίου, εισήγηση)
Μερόπη Ε. Σανοπούλου και Μαρία Θ. Παναγιωτακοπούλου, αίτηση για διδακτορική διατριβή
Ευστρ. Καμίτσος, ερευνητική εργασία (καθηγητής Κατάκης, έγγραφο για έγκριση)
Πρόγραμμα διδασκαλίας Σχολής, τροποποίηση και πιθανή ένταξη ξένης γλώσσας (Φυσικό Τμήμα)
Νέες έδρες και λοιπές θέσεις, ίδρυση
Ομογενείς, εγγραφές (απόφαση από Υπουργείο Παιδείας, συμπληρωματικός πίνακας)
Σύλλογοι φοιτητών, εκπρόσωποι οι κ.κ. Δημητρίου και Αναγνόπουλος
Αλέξιος Τσαγκρίδης, διδακτορική διατριβή (καθηγητής Αναγνωστίδης, έγγραφο)
Νεστ. Νεστορίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης
Εργαστηριακή και φροντιστηριακή άσκηση, κανονισμός
Προϋποθέσεις για κατάταξη και εγγραφή πτυχιούχων για την απόκτηση έτερου πτυχίου
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Απεργία, προβλήματα στην εκπαίδευση
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.