Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) έκτακτη: 23 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190166 332 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) έκτακτη: 23 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780523
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Συμπλήρωση διδασκαλίας σύμφωνα με την απόφαση 18-05-1978 της Σχολής
Διδάκτορες, ορκωμοσία
Υποψήφιος υφηγητής Νικ. Χατζηλιάδης, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κατάκης
Υποψήφιος υφηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Γ. Φυτάς (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Γ. Κουμουλλής (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης
Α. Τσαρπαλιάς (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης
Δεσποινίδα Ουρανία Χρυσαφίνου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Χατζηαναστασίου Κακουλίδου (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Υποψήφια διδάκτορας Χ. Αθανασάκη Μιχαηλίδου (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Κουππάρης (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Θεοχαράτος (Φυσιογνώστης), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Υποψήφια διδάκτορας Ρέα Παλαιοπούλου (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.