Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 25 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190611 345 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 25 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780525
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Δικαστικά – Νομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Καθηγητής Θ. Κάκουλλος, έγγραφο για συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο στο Όσλο τον Αύγουστο και καταβολή σχετικής δαπάνης
Καθηγητής Δ. Λάλας, αίτηση για χορήγηση άδειας για μετάβαση στο εξωτερικό (επιστημονικοί λόγοι) κατά το χρονικό διάστημα από 01-10-1978 έως 23-12-1978 και από 08-01-1979 έως 31-01-1979
Εντεταλμένος Υφηγητής Εμμ. Βουδούρης, διορισμός του ως έκτακτου καθηγητή (χωρίς έδρα) για μια τριετία στην τακτική έδρα Χημεία Τροφίμων (Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66) (έγγραφο από καθηγητή Δημ. Γαλανό)
Καθηγητής Α. Ζαχαρίου, άδεια για συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο και καταβολή σχετικής δαπάνης για το χρονικό διάστημα από 15 έως 23 Αυγούστου 1978 στο Helsinki
Εντεταλμένη Υφηγήτρια Α. Παπαδάκη Βαλιράκη, τροποποίηση ανάθεσης εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Φαρμακευτική Χημεία αντί για το μάθημα Φαρμακευτική Τεχνολογία (πανεπιστημιακό έτος 1978-1979), πρόταση από καθηγητή Γ. Τσατσά
Υφηγητής Ιω. Δικαιάκος, τριετής ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Κλιματολογία, πρόταση από καθηγητή Ιω. Ζαμπάκα
Υφηγητής Π. Βαρώτσος, τριετής ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Γενική Φυσική, πρόταση από καθηγητή Λ. Ρεσβάνη
Βοηθός έδρας Θεωρητικής Φυσικής Αικ. Χίου Λαχανά και Ξ. Μαιντά, Α. Καρανίκα, Σ. Καρπαθοπούλου, διδακτορική διατριβή, σχετικό έγγραφο από καθηγητή Ν. Αντωνίου
Βοηθός Εργαστηρίου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας δεσποινίδα Μαγδαληνή Λάσκου, διδακτορική διατριβή, σχετικό έγγραφο από καθηγητή Γ. Μαράκη
Ανάτυπα εργασιών, έγκριση προμήθειας, σχετικό έγγραφο από καθηγητές Παπαδόπουλο, Καφάτο, Αντωνίου, Λάλα, Ευθυμίου και από τον εντεταλμένο υφηγητή Πνευματικάκη
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Επιμελητές και βοηθοί, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και καταβολή σχετικής δαπάνης, προτάσεις από καθηγητές)
Μετατροπή θέσεων βοηθών σε θέσεις παρασκευαστών και επιμελητών (σχετικό έγγραφο από καθηγητές Α. Γαλανόπουλος, Γ. Παπαδόπουλο και Σ. Νεγρεπόντη)
Έξοδα για μετακίνηση διδακτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικές εκδρομές, έγγραφο από το Βιολογικό Τμήμα
Γ. Κωνταντέλλος (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παπαδόπουλος
Γ. Ροδάκης (Βιολόγος), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Δεσποινίδα Χαρά Μιχαλοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Φυσική, νεοϊδρυθείσα έδρα, συγγένεια με άλλες έδρες
Πρόσκληση καθηγητή για διαλέξεις (έγγραφο από καθηγητή Γ. Παπαδόπουλο)
Π. Μιχαηλίδης (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.