Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 12 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190620 322 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 12 Ιουνίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780612
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Ονόματα
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979 ο καθηγητής Αναστάσιος Μ. Μάλλιος, εκλογή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.