Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 15 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:190621 376 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 15 Ιουνίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δικαστικά – Νομικά
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Διδάκτορες, ορκωμοσία
Επικουρικοί καθηγητές, δικαιοδοσίες, έγγραφο από καθηγητή Α. Ζαχαρίου, αναβολή συζήτησης
Ν. Ξηρομερίτης, Χ. Λόντος, Ν. Φριλίγκος και Καββαθάς, διδακτορικές διατριβές, κρίση, αναβολή συζήτησης
Μ. Σπυροπούλου Στασινάκη και Ιω. Γραμματικάκης, διδακτορικές διατριβές, κρίση, εισηγητές οι καθηγητές Α. Αποστολάκης και Λ. Ρεσβάνης
Υφηγήτρια Ε. Γκελτή Δούκα, ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Γενετική Ι (Γ΄ Βιολογικό, Α΄ εξάμηνο) και για μέρος του μαθήματος Γενετική ΙΙ (Γ΄ Βιολογικό, Β΄ εξάμηνο), πρόταση από καθηγητή Φ. Καφάτο
Ιω. Γουδέλης (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Δεσποινίδα Π. Κωνσταντά, ερευνητική εργασία, έγγραφο από καθηγητή Λ. Ρεσβάνη
Καθηγητές Λ. Ρεσβάνης και Μ. Μουτσούλας και επιμελητές Α. Γεράνιος και Ν. Κεχαγιοπούλου, συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο και καταβολή σχετικής δαπάνης
Φυσική, Α΄ έδρα, συγγένεια άλλων εδρών
Καθηγητές και εντεταλμένοι υφηγητές, ανάθεση εντολών διδασκαλίας και κενών εδρών για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979, αναβολή συζήτησης
Αίθουσες διδασκαλίας, εποπτεία από κλητήρες, σχετικά έγγραφα από καθηγητές, αναβολή συζήτησης
Τερματικό κέντρο στο κτίριο της Φυσικής, προμήθεια και εγκατάσταση, πρόσθετη χορηγία για το Πανεπιστήμιο 3.000.000 δραχμών (αιτήσεις από καθηγητές Αποστολάκη, Ρεσβάνη και σχετικό έγγραφο από την Πρυτανεία)
Επιμελητής στην Β΄ έδρα των Μαθηματικών κ. Ε. Βασιλείου, ανάτυπα εργασιών του, έγγραφο από τον καθηγητή Α. Μάλλιο για την προμήθειά τους
Εργαστήριο Μηχανικής, μετατροπή
Άλγεβρα, έδρα, μετατροπή θέσης
Ειδικός επιστήμονας Α. Δεσύπρης, ανανέωση θητείας για ένα εξάμηνο
Ονομασία βοηθών διδακτόρων σε επιμελητές
Επιμελητές διδάκτορες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979 σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 118/75) για το πανεπιστημιακό έτος 1978-1979
Ε.Δ.Π., ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Κ. Γιαννόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Δ. Παπανικολάου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης, αναβολή συζήτησης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Ροδάκης (Βιολόγος), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Υποψήφια διδάκτορας Ουρ. Χρυσαφίνου (Μαθηματικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Τσαρπαλιάς (Μαθηματικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Κουμουλής (Μαθηματικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Φυτά (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφια διδάκτορας Αικ. Βυζά Αντωνιάδου (Φαρμακοποιός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Ν. Παπαδόπουλος (Φυσικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφιος διδάκτορας Β. Νεστορίδης (Μαθηματικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Ζωγραφάκης (Φυσιογνώστης), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναβολή συζήτησης
Ενδεικτικά Βιολογίας, δημιουργία
Υποψήφια διδάκτορας Χρ. Αθανασάκη Μιχαηλίδου, ψηφοφορία (συνεδρίαση 23-06-1978) για την απονομή βαθμού, ανακοίνωση από Κοσμήτορα
Μετεγγραφέντες φοιτητές από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής με διάφορα πιστοποιητικά σπουδών, λήψη της σχετικής απόφασης με βάση την υπ'αρίθμ 384/23-02-1978 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Ιωάν. Ζαμπάκας, από έκτακτος καθηγητής στην έκτακτη αυτοτελή έδρα της Κλιματολογίας σε τακτικό καθηγητή (μετατροπή της έδρας ��ε τακτική) (Νομοθετικό Διάταγμα 4542/1966 άρθρο 8 παράγραφο�� 1)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.