Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1978

Πρακτικά uoadl:191837 280 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Ιανουαρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ρέα Παλαιοπούλου (Φυσικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 154-155)
Μαρία Παρίση Πούλου (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 151-153)
Θεωρητική Φυσική, Β΄ κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Ελευθέριος Οικονόμου και Χρίστος Φλυτζάνης. Μέλη της επιτροπής κρίσης των υποψηφίων οι καθηγητές Φ. Χατζηϊωάννου, Κ. Καρούμπαλος και Γ. Παπαδόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 1-14)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.