Συνεδρίαση Εννάτη: 14 Μαρτίου 1887

Πρακτικά uoadl:1919 744 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εννάτη: 14 Μαρτίου 1887
Χρονική κάλυψη:
18870314
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Τελετές
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Λόγοι
Περιουσία Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Σούτσος
Σπυρίδων Ρούμπος
Πεντηκονταετηρίδα
Τοξικολογικό Εργαστήριο
Νικόλαος Δαμαλάς
Οικία Πανεπιστημίου, Βουκουρέστι
Χημείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3