Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1978

Πρακτικά uoadl:191973 296 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780420
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Μαρία Φραγκουλοπούλου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 181-186)
Αικατερίνη Αντωνιάδου Βυζά (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 179-180)
Ανάργυρος Λουκής (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος (Εισήγηση, σ. 177-178)
Ι. Σ. Ιωσηφίδης (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεόφ. Κάκουλλος (Συμπληρωματική Εισηγητική Έκθεση, σ. 176)
Ναπολέων Παπαδόπουλος (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 174-175)
Νικόλαος Χατζηλιάδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 82-83)
Γεώργιος Παπαϊωάννου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Φαρμακευτική Χημεία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Α. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 77-81)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.