Συνεδρίαση: 20 Οκτωβρίου 1977

Πρακτικά uoadl:192337 269 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Οκτωβρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19771020
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση (αναβολή συζήτησης), εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 133-135)
Ιωάννης Παναγόπουλος (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Στ. Ανδρεαδάκης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 131-132)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.