Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:192579 273 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780330
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής κ. Μαρία Κακουλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αλκιβιάδης Ι. Αποστολάκης (Εισήγηση, σ. 170-173)
Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής κ. Χαρά Αθανασάκη Μιχαηλίδου (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αλκιβιάδης Ι. Αποστολάκης (Εισήγηση, σ. 167-169)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.