Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:192706 303 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780518
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Χρίστος Ε. Τάρταρης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Π. Λάλας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 192)
Βασίλης Νεστορίδης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 187-191)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.