Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 15 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193274 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 15 Μαρτίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790315
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Γιακουμάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Πιστοποιητικά σπουδών μετεγγραφέντων φοιτητών από πανεπιστήμια της αλλοδαπής
Τίτλοι σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρίσεις
Βοηθοί κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυξημένο επίδομα (Νόμος 754/78)
Κτιριακό συγκρότημα της Φυσικομαθηματικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, εργασίες (έγγραφο από καθηγητές και υφηγητές της Σχολής)
Δεσποινίδα Ε. Κανελλοπούλου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Λάλας και Δικαιάκος
Ε. Διαμαντής, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κατάκης και Γιαννακόπουλος
Σ. Καρανίκας, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Δηλάρης και Γιαννακόπουλος
Π. Μάρκου Ιακωβάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Λάλας και Δικαιάκος
Γ. Βερροιόπουλος, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Αναγνωστίδης και Αποστολοπούλου
Δ. Δεληγιώργης, Μ. Αγγελίδης, Α. Ιορδανίδης, Δ. Φαράσογλου, ερευνητική εργασία, έγκριση διεξαγωγής (σχετικά έγγραφα από καθηγητές Δ. Λάλα, Δ. Κατάκη, Γ. Τσατσά και Θεμ. Χατζηϊωάννου)
Γ. Ασπρομάλλης, Ε. Γαζής, Δ. Φαράσογλου, Θ. Μερκούρης, διδακτορικές διατριβές, εκπόνηση
Γ. Καλλιμάνης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Δ. Κόκκιαρης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Βασιλειάδης
Μ. Οικονόμου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Μαράκης
Ζ. Αμπντέλ Καντέρ, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κ. Ταβουξόγλου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Α. Μήτσου Κλάππα, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγη��ής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Ειδικό επιστήμονας, προκήρυξη θέσης για το ακαδημαϊκό έτος 1979-1980, πρόταση από καθηγητή Θ. Κάκουλλο
Επιμελητής, προκήρυξη μιας θέσης, πρόταση από καθηγητή Α. Μάλλιο
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.