Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 29 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193297 288 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 29 Μαρτίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790329
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Βασιλείου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Χατζηχρηστίδης, δημόσια δοκιμασία
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.