Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η) Έκτακτη: 2 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193305 323 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η) Έκτακτη: 2 Απριλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790402
Σημειώσεις:
Μη απαρτία και αναβολή της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.