Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) Έκτακτη: 10 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193326 318 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) Έκτακτη: 10 Απριλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790410
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μετατάξεις κ.λ.π.)
Γ. Καραμπατζός, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Αποστολάτος, Λεγάτος και Ανδρεαδάκης
Κυρία Καστρίτση Καθαρίου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κιόρτσης, Αποστολάτος και Ματσάκης
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Νικολόπουλος Παττακός, διδακτορική διατριβή, κρίση
Γ. Μέρσος, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Γιαννακόπουλος, Φαβρικάνος και Καραγιάννης
Κ. Σαββάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Γιαννακόπουλος, Φαβρικάνος και Καραγιάννης
Δεσποινίδα Α. Τσόκα, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Γιαννακόπουλος, Φαβρικάνος και Καραγιάννης
Καθηγητές από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, προκλήσεις και έγκριση δαπανών για τα έξοδα φιλοξενίας τους
Νόμος 815/78, συζήτηση και προτάσεις για εξεταστικά μέτρα
Υάλινα όργανα στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, φθορά από τους φοιτητές και διακοπή ασκήσεων τριτοετών φοιτητών στο Χημικό Τμήμα
Καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη, έγγραφο για ανάθεση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Οργανική Χημεία (δευτεροετείς φοιτητές στο Φυσικό Τμήμα)
Φοιτητής στο Βιολογικό Τμήμα Γ. Ροΐδης, αίτηση για καταχώριση βαθμολογίας στο μάθημα Βιοστατιστική για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 1978
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Παπαδόπουλος, προφορική δοκιμασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.