Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 8 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:193344 362 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή (20η): 8 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790508
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Οικονομικά
Διοικητικά
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επικουρικοί καθηγητές, τρόπος κρίσης (Νόμος 815/78, άρθρο 27, παράγραφος 2)
Επικουρική καθηγήτρια δεσποινίδα Π. Ευθυμίου, συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο
Δ. Ασημακόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Εντεταλμένος υφηγητής Σ. Λεοντάρης, ανανέωση τριετούς εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Τοπογραφία (δεύτερο έτος) και Φυσική Ωκεανογραφία (τέταρτο έτος) στο Γεωολογικό Τμήμα
Ε. Μπιτσάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Θεωρητική Φυσική, υποβολή
Ερευνητική εργασία, έγκριση εκπόνησης
Διδακτορικές διατριβές, εκπόνηση
Ε.Δ.Π., συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μετακινήσεις, μετατάξεις, μονιμοποιήσεις)
Επιμελητές, προκήρυξη θέσεων
Εργαστήριο Μετεωρολογίας, βοηθός κ. Α. Πίττα Καπρίτσου, μετατροπή θέσης σε θέση ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού
Κενές θέσεις βοηθών, μετατροπή σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών, επιμελητών, ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, ειδικών επιστημόνων
Καλύτερες εκδιδόμενες κατ'έτος διδακτορικές διατριβές, χρηματικό ποσό για βραβείο, αναβολή συζήτησης
Π. Αποστολάκος, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Μητράκος, Αποστολίδης, Καφάτος
Χ. Κατσαρός, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Μητράκος, Αναγνωστίδης και Καφάτος
Εργαστήριο Βιοχημείας, ίδρυση, σχετικό έγγραφο για εργαστήριο, βοηθούς και επιμελητές από την καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Κέντρο καταγραφής και ανάλυσης της πανίδας της Ελλάδας, χορήγηση 120.000 δραχμών για οικονομική ενίσχυση, σχετικό έγγραφο από καθηγητή Ι. Ματσάκη
Καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη, έγγραφο για διδασκαλία μαθήματος Βιοχημείας σε δευτεροετείς φοιτητές στο Βιολογικό Τμήμα
Υποψήφιος διδάκτορας Σ. Χαουλάδερ, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Καλπακής, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Μ. Οικονόμου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Α. Πέτρου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Κόκιαρης, προφορική δοκιμασία
Κ. Κωστάκης, διδακτορική διατριβή, κρίση
Ι. Γουδέλης, διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο παρελθόν, έγγραφο από καθηγητές Α. Βασιλειάδη και Δ. Γαλανό
Ι. Νεόφυτος, διδακτορική διατριβή, κρίση, αίτημα για διακοπή της διαδικασίας
Φοιτητής στο μεταπτυχιακό τμήμα της Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερεύνης Δ. Βάρσος, αίτηση για διακοπή των σπουδών του λόγω στράτευσης
Φοιτητής στο Φυσικό Τμήμα Γ. Σμύρης, διόρθωση βαθμολογίας, έγγραφο από καθηγητή Ι. Μαρκαντώνη
Καθηγητής Α. Ζαχαρίου, έγγραφο για ισοδυναμία μαθήματος, αναβολή συζήτησης
Φοιτητές στο Βιολογικό Τμήμα, απαλλαγή από μαθήματα ήδη εξετασθέντα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, σχετικό έγγραφο
Ι. Καλαϊτζάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Κ. Μητράκος, Αναγνωστίδης και Παντίδου
Δεσποινίδα Φ. Αγγελάτου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Δ. Γαλανός, Καπούλας και Μητράκος
Λ. Ανδρέου, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Γ. Τσατσάς, Φιλιάνος και Κωστάκης
Λογισμός Πιθανοτήτων και Στατιστικής, έδρα, παρασκευαστής, πρόσληψη
Εργαστήρια Φυσικής Γεωγραφίας και Γενικής Βιολογίας, παρασκευαστές, πρόσληψη
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, απεργία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.