Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 25 Απριλίου 1887

Πρακτικά uoadl:1943 800 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 25 Απριλίου 1887
Χρονική κάλυψη:
18870425
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Καλλιτεχνικά
Τελετές
Λέξεις-κλειδιά:
Μπέης
Αριστοτέλης, χειρόγραφο
Πιστώσεις
Διορισμοί
Μ. Χατζημιχάλης
Καραμήτσας
Παθολογική Κλινική
Ι. Α. Σούτσος
Πεντηκονταετηρίδα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5