Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1979

Πρακτικά uoadl:202666 266 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790125
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Shahjahan Howlader (Σ. Χαουλάδερ), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Βασ. Κλ. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 285-289)
Γεώργιος Καλπακής, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Νικ. Συμεωνίδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 282-284)
Μιχαήλ Δερμιτζάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 205-214)
Νικ. Χατζηχρηστίδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία (Βιομηχανική Χημεία), κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αιν. - Γεώργ. Βασιλειάδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 202-204)
Φαρμακοποιός Δημήτριος Λάμπρου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία (Φαρμακευτική Χημεία), κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 195-201)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.