Συνεδρίαση: 8 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:202667 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 8 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790508
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κ. Κωστάκης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Π. Γεωργίου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 257-258)
Ιωάννης Καλαϊτζάκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.