Συνεδρίαση: 15 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:202668 269 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790515
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφ. Καρανίκας (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη (Εισηγητική Έκθεση, σ. 251-253)
Ελευθέριος Φ. Διαμαντής, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Π. Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 248-250)
Δεσποινίδα Τζούλια Αττά Πολίτου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Α. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 246-247)
Αλέξανδρος Μπεμ, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.