Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:202670 291 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790605
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δεσποινίδα Ε. Κανελλοπούλου (Φυσικός Μετεωρολόγος), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ιωαν. Ζαμπάκας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 232-235)
Κ. Σαββάκης (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 229-231)
Κυρία Παναγιώτα Μάρκου Ιακωβάκη (Φυσικός Μετεωρολόγος, βοηθός στο Εργαστήριο Κλιματολογίας), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ιωαν. Ζαμπάκας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 224-228)
Στυλιανός Σκουνάκης, διατριβή επί υφηγεσία, υποβολή και κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Μ. Παρασκευόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 187-194)
Δημοσθένης Ασημακόπουλος, διατριβή επί υφηγεσία, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Π. Λάλας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 182-186)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.