Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:202673 278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790315
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δεσποινίδα Κωνσταντίνα Ταβουξόγλου (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 275-278)
Δ. Α. Κόκκιαρης (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αιν. Γεώρ. Βασιλειάδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 272-274)
Γεώργιος Καλλιμάνης (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος (Εισήγηση, σ. 269-271)
Δεσποινίδα Μαρία Οικονόμου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γρηγ. Δημ. Μαράκης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 266-268)
Ζωχέρ Αμπντέλ Καντέρ (Φαρμακοποιός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Σ. Γαλανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 262-265)
Κυρία Α. Μήτσου Κλάππα, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 259-261)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.