Συνεδρίαση: 21 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:202674 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Δεκεμβρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19781221
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Λεόντιος Α. Λαζάρου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Π. Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 292-293)
Ελένη Χριστοπούλου Μαυρομιχαλάκη (Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αλκιβιάδης Ι. Αποστολάκης (Εισήγηση, σ. 290-291α)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.