Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:202675 319 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Δεκεμβρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19781207
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δεσποινίδα Αθηνούλα Α. Πέτρου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης (Εισήγηση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.