Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:202676 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19781102
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Ξηρομερίτης (Φυσικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Δ. Παναγιώτου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 317-321)
Χ. Λόντος (Βοηθός στο Εργαστήριο Φυσικής), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 313-316)
Νικόλαος Χ. Φριλίγκος (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης (Εισήγηση, σ. 311-312)
Θ. Παπαδόπουλος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 308-310)
Χαρά Μιχαλοπούλου (Βοηθός στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Π. Λάλας (Εισηγητική Έκθεση, σ. 306-307)
Δημ. Πισιμάνης (Φυσικός, βοηθός στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας), διδακτορική διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Π. Λάλας (Εισήγηση, σ. 302-305)
Γ. Γιακουμάκης (Φυσικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου ((Εισήγηση, σ. 299-301)
Χρύσανθος Κοντομηνάς (Χημικός), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.