Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202722 351 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 10 Ιανουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800110
Σημειώσεις:
Σχετικό έγγραφο: Συνεδρίαση Τρίτη (3η) 18 Οκτωβρίου 1979, σ. 49-71, τόμος ΦΜΣ 1979-1980, 1
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική, Β΄ κενή τακτική έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων. Μέλη της επιτροπής οι καθηγητές Α. Αποστολάκης, Φ. Χατζηϊωάννου και Κ. Καρούμπαλος. Υποψήφιοι για την πλήρωση τηςς θέσης οι Π. Ευθυμίου, Χ. Καπετανάκος, Λ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.