Μητρώο uoadl:203405 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Ημερομηνία εγγραφής:
18910923
Αύξων αριθμός:
258
Τόπος καταγωγής:
Λαγκάδα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν. Στράγγας
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Δημητσάνης της 30 Ιουνίου 1891.Αριθμός 132 Πάνω Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.