Συνεδρίαση Ε΄: 20 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2059 515 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ε΄: 20 Νοεμβρίου 1899
Χρονική κάλυψη:
18991120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Αιτήσεις – Αναφορές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Δικαστικά – Νομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Μαυροκορδάτος, κληροδότημα
Α. Παπαδάκης, υποτροφία
Π. Ρούμπας
Οφθαλμιατρείο, εργαλεία
Βοτανικό Μουσείο
Εταιρία προς διδασκαλία αρχαίων δραμάτων
Γεώργιος Μιστριώτης
Ιωάννης Ζωχιός, Παθολογική Κλινική
Ορυκτολογικό Μουσείο
Ανατομείο
Εργαστήριο Εγχειρητικής
Χημείο
Αναστάσιος Κ. Χρηστομάνος
Αρεταίειο
Φυσιολογείο
Πιστώσεις
Σταύρος Αλούπης
Δημήτριος Χατζόπουλος, αίτηση συμβιβασμού
Κωνσταντίνος Κανδυλώρος
Αίθουσα Νομικής, παραχώρηση για φιλολογική διάλεξη
Όθων Πυλαρινός, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12