Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223312 1362 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απογευματινή
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 39
Συλλογικό όργανο:
Δεν υπάρχει
Χρονολογία:
1939
Αριθμός σελίδων:
1464
Είδος Εγγράφου:
Εφημερίδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική-οικονομία-κοινωνία
Περιεχόμενο:
Ταυτόσημο με το θέμα
Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.