ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Poster) uoadl:2332900 1541 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αυτή η εργασία επικεντρώνετε στον κρίσιμο ρόλο του Αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης: τη χρήση του αθλητισμού για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων, τη διερεύνηση τεχνικών αντιμετώπισης συγκρούσεων και την κοινωνική ένταξη. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα, εξετάζεται ο διεθνής διάλογος, πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών, για κοινωνικά φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Παρατηρείτε ότι οι αντιλήψεις για τους μετανάστες και πρόσφυγες (και στη χώρα μας) προκαλούν ανησυχίες για εκείνους που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα, το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φυλετική και την έμφυλη πολυμορφία, την κοινωνική ισότητα και ισονομία, το νόημα του έθνους, της πατρίδας κ.ά. Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι όσο ισχυρότερο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο των μεταναστών, τόσο περισσότερο διευκολύνεται η κοινωνική τους ένταξη. Τα τελευταία 25 χρόνια η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα μαζικής υποδοχής μεταναστών. Ωστόσο, η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μετανάστες αποτελούν μόνιμη πραγματικότητα στη χώρα μας είναι πρόσφατη και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση εξελίσσεται. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται η χρήση του Αθλητισμού (και της φυσικής αγωγής) ως μέσου για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας/παιδείας ειρήνης (peace education) ή ως εργαλείου για την επίλυση συγκρούσεων, ιδιαίτερα ενόψει των αυξανόμενων διαφωνιών και συγκρούσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης— που πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά— για την οποία κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης. Εντούτοις, αναδεικνύεται ότι ο Αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτ. 2016)—που συμπεριλαμβάνει 63 «καλές πρακτικές» (good practices)— τεκμηριώνει τη συμβολή του Αθλητισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση τον μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.
Έτος δημοσίευσης:
2016
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος συνεδρίου:
2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016
Σελίδες:
3
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικό Κεφάλαιο, Αθλητισμός, Μετανάστευση, Κοινωνική Ενσωμάτωση, Ένταξη, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Πρόσφυγες, Σεβασμός για την Εθνική/Φυλετική Πολυμορφία (diversity), Ισότητα, Φύλο
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Επίσημο URL (Εκδότης):
Στοιχεία έργου:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2016). ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. Αναρτημένη Ανακοίνωση (με δίλεπτη προφορική παρουσίαση) στο "2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών", Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 25-27 Νοεμβρίου 2016. Copy at http://www.tinyurl.com/hlp83xh
Πρακτικά συνεδρίου: http://icss2016.web.auth.gr/el/proceedings/icss2016 και
http://icss2016.web.auth.gr/
SPORT AND SOCIAL INTEGRATION.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ..pdf (505 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο