ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2332901 684 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι οι γυναίκες βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους άντρες αναφορικά με κάποιες δεξιότητες, αποκαλούμενες στο παρελθόν «γυναικείες αρετές» ή «θηλυκές δεξιότητες» τις οποίες υιοθετούν όλο και περισσότεροι άνδρες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων σήμερα. Έρευνες που αφορούν την παραγωγικότητα δείχνουν ότι εταιρείες που απασχολούν και προωθούν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους εμφανίζουν, κατά μέσο όρο, περισσότερα κέρδη και μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Με βάση τα αποτελέσματα μιας σχετικής με το ζήτημα φύλο και επιχειρηματικότητα ποιοτικής έρευνας, η μελέτη αυτή στοχεύει να αναδείξει σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ αθλητικής εμπειρίας και πετυχημένης επιχειρηματικότητας. Ερευνητικά στοιχεία τεκμηριώνουν ότι ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας, ειδικά η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και στην ανέλιξη επιχειρηματικών δράσεων. Σχετικές έρευνες και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με εν ενεργεία και πρώην αθλήτριες, πρωταθλήτριες και ολυμπιονίκες πιστοποιούν ότι ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες που είναι σημαντικές για το επιχειρείν. Θεωρείται ότι η αθλητική επιχειρηματικότητα αποτελεί ανδρικό φαινόμενο. Ωστόσο, Ελληνίδες αθλήτριες, γυμνάστριες, επιχειρηματίες και ακτιβίστριες που έχουν διαπρέψει στο αθλητικό επιχειρείν, μετά από σειρά συνεντεύξεων, μας παρέχουν πολύτιμες συμβουλές (tips-μέθοδοι-εργαλεία ενδυνάμωσης δεξιοτήτων) για επαγγελματική επιτυχία.
[Proceedings page 68—Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών (ICSS 2016) http://icss2016.web.auth.gr/el/proceedings/icss2016 (σελίδα 68) ]
Έτος δημοσίευσης:
2016
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος συνεδρίου:
2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016
Σελίδες:
68
Λέξεις-κλειδιά:
Φύλο, Αθλητισμός, Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Ηγεσία, Ηγετικές Δεξιότητες, Ολυμπιακή Επιχειρηματικότητα, Αθλητικό Επιχειρείν
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Επίσημο URL (Εκδότης):
Στοιχεία έργου:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2016). ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΗΤΕΣ: ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Προφορική Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2016, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ). Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 25-27 Νοεμβρίου 2016, Copy at http://www.tinyurl.com/gtggejd
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών (ICSS 2016):
http://icss2016.web.auth.gr/el/proceedings/icss2016
Επίσης, βλ.: http://icss2016.web.auth.gr/
Abstract gender_and_leadershop_skills-_sport_entrepreneurship.pdf 2nd_int._conference.vevaiosi_omilias_presentation_certification.jpg diploma.jpg sport_entrepreneushp_leadership_certificate.pdf sport_science_conf._thessaloniki_nov._2016.pdf pepgas_nov._2016.pdf
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.