Νικόλαος Δ. Γιαννόπουλος

Μητρώο uoadl:251239 206 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Δ. Γιαννόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
1879097
Αύξων αριθμός:
1706
Τόπος καταγωγής:
Σπάρτη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Λεωνίδας Χιώτης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Μεγάλη του Γένους Σχολήν
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Βαμβάτη 3000 δραχμαί
Σημειώσεις:
Δεν είναι αναγνώσιμα η ημερ/νία, ο αριθμός και ο βαθμός και τα αφήσαμε κενά.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.