Κωνσταντίνος Θ. Κανάρης

Μητρώο uoadl:251241 207 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κωνσταντίνος Θ. Κανάρης
Ημερομηνία εγγραφής:
18790908
Αύξων αριθμός:
1708
Τόπος καταγωγής:
Ψαρά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μιλτιάδης Κ. Κανάρης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
(δυσανάγνωστο)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σύρου, 4 Σεπτεμβρίου 1879, αριθμός 303, βαθμός καλώς.
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Νομική Σχολή 22 Σεπτεμβρίου 1880
Σημειώσεις:
Μετεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν, 22/7βρίου 1880.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.