Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος

Μητρώο uoadl:251242 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18790908
Αύξων αριθμός:
1709
Τόπος καταγωγής:
Ζάκυνθος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν. Πετρής
Ηλικία:
15
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ζακύνθου, 27 Ιουνίου 1879, αριθμός 223.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.