Ιωάννης Ν. Πρωτοπαπάς

Μητρώο uoadl:251243 199 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωάννης Ν. Πρωτοπαπάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18790910
Αύξων αριθμός:
1710
Τόπος καταγωγής:
Βασαράς Λακεδαίμονος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σωκράτης Τσιβανόπουλος
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σπάρτης, 27 Ιουνίου 1879, αριθμός 1057, βαθμός λείαν καλώς.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.