Θεόδωρος Α. Τσικόπουλος

Μητρώο uoadl:251244 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Θεόδωρος Α. Τσικόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18790910
Αύξων αριθμός:
1711
Τόπος καταγωγής:
Καταφύγιον Πιερίας
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Πανταζίδης
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, 23 Αυγούστου 1876, αριθμός 88, βαθμός άριστα.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.