Μιχαήλ Λ. Βλαβιανός

Μητρώο uoadl:251245 203 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μιχαήλ Λ. Βλαβιανός
Ημερομηνία εγγραφής:
18790910
Αύξων αριθμός:
1712
Τόπος καταγωγής:
Αμοργός
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Λεονάρδος Βλαβιανός
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σύρου, 28 Ιουνίου 1877, αριθμός 25, βαθμός καλώς.
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Αμοργός 5,000 δραχμαί
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική Σχολή 11 Μαρτίου 1892
Σημειώσεις:
Μετεγράφη από της Νομικής εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν τη 11 Μαρτίου 1892.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.