Παναγιώτης Γκορίτσας

Μητρώο uoadl:251246 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παναγιώτης Γκορίτσας
Ημερομηνία εγγραφής:
18790910
Αύξων αριθμός:
1713
Τόπος καταγωγής:
Βοιωτία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αλεξ. Λογοθέτης
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκόδος εν 27 Ιουνίου 1879 αριθμός 8, βαθμός άριστα
Κτηματική Περιουσία (τόπος και αξία):
Ερμούπολη 5000 δραχμαί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.