Νικόλαος Α. Καρακωστόπουλος

Μητρώο uoadl:251247 193 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Α. Καρακωστόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18790911
Αύξων αριθμός:
1714
Τόπος καταγωγής:
Τήλος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν.Μ Δημάκης
Ηλικία:
24
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Μεγάλη του Γένους Σχολή Κωνσταντινουπόλεως εν 17 Ιουνίου 1879 αριθμός 8, βαθμός άριστα
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική
Σημειώσεις:
Μετεγράφη εις την Φιλοσοφικη Σχολήν στις 27 Σεπτεμβρίου 1888
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.