Γεώργιος Κ. Κορωναίος

Μητρώο uoadl:251248 204 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεώργιος Κ. Κορωναίος
Ημερομηνία εγγραφής:
18790912
Αύξων αριθμός:
1715
Τόπος καταγωγής:
Καλάβρυτα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Κορωναίος
Ηλικία:
14
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαβρύτων εν 23 Ιουνίου 1879 αριθμός 39, βαθμός άριστα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.