Γκίκας Γ. Χριστούλης

Μητρώο uoadl:251249 201 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γκίκας Γ. Χριστούλης
Ημερομηνία εγγραφής:
18790912
Αύξων αριθμός:
1716
Τόπος καταγωγής:
Ύδρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Κορωναίος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Καλαβρύτων εν 23 Ιουνίου 1879 αριθμός 46, βαθμός πόλυ καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.