«Οι Φαναριώτες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στον τόμο: Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία. Πρακτικά Συνεδρίου (13-14 Μαΐου 2016). Επιμέλεια: Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα 2018, σσ. 17-25.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2672912 761 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τίτλος:
«Οι Φαναριώτες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στον τόμο: Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία. Πρακτικά Συνεδρίου (13-14 Μαΐου 2016). Επιμέλεια: Χαράλαμπος Αθ. Μηνάογλου, Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα 2018, σσ. 17-25.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Μια περιδιάβαση σε κείμενα που αναπαριστούν την Πόλη του 18ου αιώνα και τον κόσμο των Φαναριωτών, εκκινώντας από τα Φιλοθέου Πάρεργα του Νικολάου Μαυροκορδάτου ως το Έρωτος Αποτελέσματα του Ιωάννη Καρατζά του Κύπριου.
Έτος δημοσίευσης:
2018
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Εκδότης:
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
Τίτλος συνεδρίου:
Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία. (13-14 Μαΐου 2016).
Σελίδες:
17-25
Λέξεις-κλειδιά:
Φαναριώτες, φαναριώτικη παιδεία, 18ος αιώνας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία