Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κουτσοπόδι, νομού Αργολίδας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880611 453 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3801
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κουτσοπόδι, νομού Αργολίδας.
Συλλογέας:
Μουζακιώτη Ελένη του Δημητρίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2008
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 2008 - Καλοκαίρι 2008
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Κουτσοπόδι
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
362
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 4 κασσέτες (περιέχουν συνεντεύξεις πληροφορητών)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.