Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Καλογερόρραχη, επαρχίας Μεσσηνίας, νομού Μεσσηνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880620 494 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3802
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Καλογερόρραχη, επαρχίας Μεσσηνίας, νομού Μεσσηνίας.
Συλλογέας:
Πανέτα Ειρήνη του Βασιλείου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2008
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 2008
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Καλογερόρραχη
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
68
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 οπτικός δίσκος (cd)
(περιέχει συνεντεύξεις πληροφορητών)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.