Συλλογή λαογραφικής ύλης από τα Φιλιατρά επαρχίας Τριφυλίας, νομού Μεσσηνίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880624 505 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3803
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από τα Φιλιατρά επαρχίας Τριφυλίας, νομού Μεσσηνίας.
Συλλογέας:
Μπουφέα Χριστίνα-Ελένη του Κωνσταντίνου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2008
Περίοδος συλλογής υλικού:
Καλοκαίρι 2008
Γεωγραφική περιοχή:
Μεσσηνία
Πόλη / Χωριό:
Φιλιατρά Τριφυλίας
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
130
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.